Jag vill få min lägenhet renoverad!

Det är oftast du som hyresgäst som bestämmer vad du vill ha renoverat och när, det vi kallar HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll). Det innebär att du kan:
  • Låta underhållet utföras enligt Nyköpingshems planering utan extra kostnad.
  • Tidigarelägga hela eller delar av underhållet mot betalning.
  • Avstå från planerat underhåll och få hyresrabatt så länge du avstår.
  • Sköta underhållet själv och få hyresrabatt för varje år du avstår planerat underhåll.

HLU kan du bara beställa vid ett enda tillfälle varje år, på hösten. Det som du beställer då utförs någon gång under året därpå.
Inga beställningar kan göras under resten av året med undantag av:

  • När besiktningsmannen bedömer att underhåll måste göras i samband med en avflyttning.
  • Vid en vattenskada eller liknande.
  • När vi bedömer att ett underhåll av någon annan anledning inte kan vänta.

Läs gärna mer på vår hemsida angående renovering, lägenhetsunderhåll och HLU!


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.